Zamknij
REKLAMA

Gdzie znajduje zastosowanie technologia Xypex?

08:18, 10.05.2022 | materiał partnera

Materiały Xypex najczęściej wykorzystywane są jako hydroizolacja fundamentów różnego rodzaju budynków i budowli. Coraz częściej jednak technologia Xypex stosowana jest do zapewnienia ochrony powierzchni zbiorników w obiektach takich jak oczyszczalnie ścieków czy stacje uzdatniania wody. Xypex pozwala na znaczne nawet skrócenie czasu robót, uproszczenie projektu oraz zmniejszenie kosztów wiążących się z wykonaniem hydroizolacji.

Xypex w nowych konstrukcjach

Uszczelnianie i ochrona nowych konstrukcji mogą być zapewnione przy wykorzystaniu całej gamy materiałów Xypex.

Zastosowanie znajdują zarówno materiały takie jak domieszka uszczelniająca Xypex Admix C-1000 NF, jak i produkty do aplikacji powierzchniowej Xypex Concentrate, Xypex Concentrate DS-1 bądź też Xypex Modified. Admix C-1000 NF może być stosowany we wszystkich nowych konstrukcjach betonowych umożliwiając skrócenie czasu wykonywania hydroizolacji, ograniczenie do minimum kosztów robocizny oraz uniknięcie błędów wykonawczych popełnianych przy wykonywaniu hydroizolacji. Xypex Concentrate oraz Xypex Modified wykorzystywane są przede wszystkim jako hydroizolacja oraz zabezpieczenie przed agresją chemiczną różnego typu zbiorników zarówno nowych jak i już użytkowanych. Ponadto, znajdują one zastosowanie w hydroizolacji fundamentów, szachów windowych czy też powierzchni betonowych składowisk odpadów. W odróżnieniu od standardowych hydroizolacji powłokowych z różnego rodzaju membran (np. papy, maty) są bardzo proste w wykonaniu, nie wymagają równej i suchej powierzchni, nie wymagają wykonywania zakładów, dodatkowego zabezpieczania narożników, krawędzi i styków. Xypex Concentrate DS-1 sprawdza się w uszczelnianiu i zapewnieniu ochrony posadzkom i płytom fundamentowym poprzez zacieranie.

Xypex w konstrukcjach użytkowanych

Dzięki swoim właściwościom Xypex staje się nieoceniony w przypadku, gdy bez jego udziału renowacja i remont konstrukcji betonowej byłyby niemożliwe bądź też zbyt skomplikowane i kosztowne. Z racji tego, że Xypex wnika w konstrukcję betonową, jej naprawa może być przeprowadzona od wewnątrz. Naprawione w ten sposób mogą zostać wadliwe przerwy robocze, zarysowania, pęknięcia i inne defekty betonu. Aplikacja powierzchniowa od wewnątrz doszczelnia i wzmacnia konstrukcję betonową.

Renowacji mogą być poddane betony o dowolnej grubości i wieku. Do wykonywania napraw wykorzystywane są zwykle produkty Xypex Concentrate, Modified oraz Patch’n Plug.

Poza hydroizolacją fundamentów, Xypex stosowany jest m.in. w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, basenach pływackich, zaporach wodnych, stacjach energetycznych, składowiskach odpadów, podziemnych płytach parkingów, tunelach i wielu innych konstrukcjach betonowych.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%