Zamknij
REKLAMA
obsługa klienta, wydawanie towaru i rozliczanie płatności.
StPr/22/0333
data rozpoczęcia pracy od 20.05.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

ofertowanie, prospecting, pisanie tekstów marketingowych, pomoc przy organizacji eventów i targów nieruchomości, współpraca z agencjami nieruchomości i projektantami wnętrz i ogrodów.
StPr/22/0334
data rozpoczęcia pracy od 20.05.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

- mycie głowy, - suszenie i modelowanie, - farbowanie włosów.
StPr/22/0336
data rozpoczęcia pracy od 20.05.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

zdobienie paznokci różnymi technikami, korygowanie kształtu paznokci.
StPr/22/0337
data rozpoczęcia pracy od 20.05.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

- pisanie pism w edytorze tekstów, - zakładanie i prowadzenie dokumentacji i ewidencji, - prowadzenie rejestrów, - prowadzenie listy adresowej, pocztowej, telefonicznej, - prowadzenie i przyjmowanie korespondencji, zapisywanie jej i rozdzielanie, - kopletowanie, kontrolowanie, porządkowanie dokumentów, - obsługiwanie urządzeń techniki biurowej - kserokopiarka, fax, telefon, komputer, - archgiwizacja dokumentów.
StPr/22/0327
data rozpoczęcia pracy od 20.05.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Cel stanowiska: 1) bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej posiadanych zasobów z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy. ZADANIA PODSTAWOWE 1) nadzorowanie i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń stacji uzdatniania wody basenowej; 2) kontrola i utrzymywanie prawidłowych parametrów wody basenowej; 3) zgłaszanie potrzeb remontowych i przeglądów oraz konserwacji urządzeń i instalacji; 4) udział w poborach próbek wody basenowej do badań przez podmioty zewnętrzne; 5) zgłaszanie i usuwanie awarii usterek urządzeń stacji uzdatniania wody basenowej; 6) sporządzanie specyfikacji do zapotrzebowania na środki chemiczne niezbędne do utrzymania właściwych parametrów wody basenowej.
StPr/22/0323
data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
wynagrodzenie od od 3 650 PLN

dbanie o przygotowanie narzędzi, sprawdzanie i weryfikacja sprzętu, wydawanie i przyjmowanie zamówień na narzędzia dla ekip remontowych.
StPr/22/0321
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

- wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc finansową lub współfinansowanie ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, - prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości oraz kredytowaniu w gospodarstwach rolnych, - sporządzanie kalkulacji w celu badania opłacalności produkcji rolnej, organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie wdrażania i upowszechniania postępu rolniczego.
StPr/22/0311
data rozpoczęcia pracy od 17.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Manicure i pedicure.
StPr/22/0313
data rozpoczęcia pracy od 06.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Cel stanowiska: bieżące utrzymywanie w stałej sprawności technicznej posiadanych zasobów, z wyłączeniem nieruchomości administracyjnych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy. Zdadania podstawowe: 1) dokonywanie odbiorów częściowych oraz końcowych robót budowlanych; 2) inicjowanie opracowywania planu remontowego zgłoszonych potrzeb realizowanych przez warsztaty jednostki; 3) przeprowadzanie konserwacji budynków, budowli i wyposażenia; 4) usuwanie awarii i usterek budynków, budowli i wyposażenia; 5) sprawowanie nadzoru nad realizacją usług związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i usterek budynków i budowli na terenie jednostki przekraczających możliwości pracowników.
StPr/22/0306
data rozpoczęcia pracy od 09.05.2022
wynagrodzenie od od 3 540 PLN