Zamknij
REKLAMA

Specjalista ds. projektów inwestycyjnych (Legionowo)

Nr oferty: StPr/23/00465Dodane przez: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Szarych Szeregów 11, 05-120 Legionowo, powiat: legionowski, woj: mazowieckie
Zakres obowiązków: - udział w koordynacji projektów inwestycyjnych na nowych linach produkcyjnych, - nadzór nad terminowym przeglądem maszyn, urządzeń i instalacji na hali produkcyjnej, - kontakt z krajowymi i zagranicznymi dostawcami maszyn, urządzeń i usług, - organizowanie wewnętrznych szkoleń z obsługi nowych maszyn i instalacji, - bieżąca współpraca z Działem Utrzymania Ruchu oraz serwisami zewnętrznymi, - monitorowanie aktualnych trendów w branży i proponowanie nowych rozwiązań technicznych.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na okres próbny
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 12.01.2023
Wynagrodzenie brutto: od 6 000 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat), techniczne
  Zawód:
  • Pozostali doradcy finansowi i inwestycyjni (wymagany staż - [cbop.i18n.stazSerializer.lata]: 1)
   Język:
   • angielski, w mowie - B1 - średnio zaawansowany, w piśmie - B1 - średnio zaawansowany
   • polski, w mowie - B2 - wyższy średnio zaawansowany, w piśmie - B2 - wyższy średnio zaawansowany
    Uprawnienia:
    • Program AutoCad
    • Pakiet MS Office
     Pozostałe wymagania
     Inne wymagania: Wymagania: wykształcenie wyższe techniczne; znajomość programów MS Office, AutoCad. Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe. Dobra znajomość języka angielskiego. Bardzo dobra znajomość języka polskiego. Zakres obowiązków: - udział w koordynacji projektów inwestycyjnych na nowych linach produkcyjnych, - nadzór nad terminowym przeglądem maszyn, urządzeń i instalacji na hali produkcyjnej, - kontakt z krajowymi i zagranicznymi dostawcami maszyn, urządzeń i usług, - organizowanie wewnętrznych szkoleń z obsługi nowych maszyn i instalacji, - bieżąca współpraca z Działem Utrzymania Ruchu oraz serwisami zewnętrznymi, - monitorowanie aktualnych trendów w branży i proponowanie nowych rozwiązań technicznych. Praca w godz. 9.00-17.00. [Kontakt: e-mail: [email protected]]
     Dane pracodawcy:
     Pracodawca: NOWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
     Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
     Adres: Szarych Szeregów 11, 05-120 Legionowo, powiat: legionowski, woj: mazowieckie
     Osoba do kontaktu:
     Numer telefonu:
     E-mail: [email protected]
     Język aplikacji: polski
     Wymagane dokumenty: Po uzgodnieniu z pracodawcą
     Sposób kontaktu
     przekazania dokumentów:
     Preferowane formy kontaktu: e-mail
     Cel stanowiska: obsługa kancelaryjno-korespondencyjna oraz zapewnienie funkcjonowania sekretariatu wydziału. ZADANIA PODSTAWOWE 1) zapewnienie obsługi kancelaryjno-korespondencyjnej oraz prowadzenie wykazów i ewidencji związanych z obsługa sekretariatu; 2) zapewnienie efektywnego przepływu informacji; 3) realizowanie zadań recepcyjnych oraz prowadzenie terminarza spraw i spotkań naczelnika wydziału; 4) koordynowanie i zaopatrywanie wydziału w materiały niezbędne do realizacji zadań; 5) prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli wykorzystywanych przez pacjentów oraz pracowników wydziału; 6) prowadzenie ewidencji czasu służby i pracy policjantów oraz pracowników wydziału; 7) protokołowanie odpraw służbowych. ZADANIA DODATKOWE 1) udział w przeprowadzaniu etapów doboru do służby w Policji; 2) udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych o charakterze stałym lub doraźnym; 3) archiwizowanie dokumentacji.
     StPr/23/0040
     data rozpoczęcia pracy od 13.02.2023
     wynagrodzenie od od 3 490 PLN

     1. Kieruje z upoważnienia Dyrektora zespołem pracowników obsługi. 2. Określa zadania, odpowiedzialność i uprawnienia pracowników wymienionych w pkt. 1 w formie zakresów czynności, przedstawia je do akceptacji Dyrektorowi, a także stwarza im odpowiednie warunki pracy oraz zapewnia warunki bhp. 3. Nadzoruje zgodnie z przydziałem czynności wykonywane przez w/w pracowników zadania. 4. Nadzoruje właściwe gospodarowanie majątkiem szkoły, dba o jego sprawność i bezpieczeństwo. 5. Kontroluje czystość budynku szkoły oraz przynależnego terenu ( tereny zielone ). 6. Pilnuje terminowości sprzętu przeciwpożarowego, urządzenia odgromowe, klucze do wyjść ewakuacyjnych. 7. Kontroluje i ocenia stan techniczny budynku szkoły. 8. Dokonuje koniecznych przeglądów budynku szkoły. 9. Planuje bieżące i kapitalne remonty. 10. Sporządza plan zamówień publicznych we współpracy z Głównym Księgowym. 11. Współpracuje z Dyrektorem i Głównym Księgowym w zakresie realizacji wydatków budżetowych. 12. Realizuje zamówienia publiczne wynikające z zajmowanego stanowiska pracy, między innymi: zakup materiałów i wyposażenia: artykułów biurowych, papier, tusze i tonery, środki czystości, środki ochrony dla pracowników i narzędzia do sprzątania, artykuły elektryczne, remontowe i hydrauliczne, zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług: umowy serwisowe i przeglądy techniczne budynku. 13. Prowadzi dokumentacje techniczną związaną z remontami. 14. Zleca i nadzoruje bieżące remonty. 15. Dokonuje odbioru prac remontowych, 16. Kontroluje wykorzystanie środków czystości. 17. Zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej ( odzież ochronna ). 18. Zamawia pieczęcie oraz prowadzi ich ewidencje. 19. Przygotowuje umowy najmu pomieszczeń w PZS i PS i kontroluje systematyczność wpłat za usługę. 20. Opisuje faktury i rachunki pod względem merytorycznym. 21. Prowadzi księgi inwentarzowe i uzgadnia je z Głównym Księgowym. 22. Znakuje sprzęt szkolny i dokonuje likwidacji już zużytego. 23. Opracowuje harmonogram urlopów wypoczynkowych podległych sobie pracowników. 24. Przeprowadza kontrole stanu bhp w Placówce. 25. Bierze udział w opracowaniu planów modernizacji Placówki, opracowuje regulaminy i instrukcje dot. BHP. 26. Na bieżąco informuje Dyrektora o uchybieniach. 27. Przygotowuje plan szkoleń okresowych bhp dla pracowników PZS i PS w Legionowie, współpracuje w tym zakresie ze Specjalistą do Spraw Kadr i Spraw Socjalnych i firmą zewnętrzną w zakresie przeprowadzania szkoleń okresowych bhp.
     StPr/23/0036
     data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
     wynagrodzenie od od 3 490 PLN

     Cel stanowiska: zapewnienie wyżywienia słuchaczom oraz uczestnikom przedsięwzięć organizowanych w obiektach zlokalizowanych w Legionowie oraz policjantom pełniącym służbę i pracownikom zatrudnionym w tych obiektach w zakresie utrzymania odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych. ZADANIA PODSTAWOWE: 1) przygotowywanie produktów żywnościowych do obróbki wstępnej i obróbki termicznej; 2) wydawanie posiłków; 3) utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i żywienia HACCP oraz prowadzenie stosownej dokumentacji. ZADANIA DODATKOWE: 1) utrzymywanie pomieszczeń bloku żywienia i magazynów w należytym stanie sanitarno-higienicznym.
     StPr/23/0037
     data rozpoczęcia pracy od 13.02.2023
     wynagrodzenie od od 3 490 PLN

     Cel stanowiska: zapewnienie wyżywienia słuchaczom oraz uczestnikom przedsięwzięć organizowanych w obiektach zlokalizowanych w Legionowie oraz policjantom pełniącym służbę i pracownikom zatrudnionym w tych obiektach w zakresie obsługi kelnerskiej. ZADANIA PODSTAWOWE 1) realizowanie zadań związanych z obsługą kelnerską; 2) wydawanie posiłków; 3) utrzymanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i żywienia HACCP oraz prowadzenie stosownej dokumentacji. ZADANIA DODATKOWE 1) utrzymywanie pomieszczeń bloku żywienia i magazynów w należytym stanie sanitarno-higienicznym.
     StPr/23/0038
     data rozpoczęcia pracy od 13.02.2023
     wynagrodzenie od od 3 490 PLN

     Prowadzenie ćwiczeń i treningów na szczeblu podstawowym w określonej dyscyplinie i konkurencji sportu, w celu ogólnego i specjalistycznego usprawnienia ruchowego podopiecznych zawodników
     StPr/23/0034
     data rozpoczęcia pracy od 02.02.2023
     wynagrodzenie od od 4 000 PLN

     Zakres wykonywanych zadań: - współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole; - utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania; - realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
     StPr/23/0035
     data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
     wynagrodzenie od od 3 490 PLN

     Sprzątanie, mycie okien, pranie zasłon, wynoszenie śmieci.
     StPr/23/0031
     data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
     wynagrodzenie od od 3 490 PLN

     Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych urządzeń elektroenergetycznych i AKPiA na terenie ciepłowni i sieci OSDn. Wykonywanie operacji związanych z montażęm, demontażem, kontrolą działania i regulacją urządzeń elektroenergetycznych i AKPiA. Regulacja urządzeń AKPiA. Prowadzenie ruchu na rozdzielniach i podstacjach w ramach sieci OSDn.
     StPr/23/0027
     data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
     wynagrodzenie od od 4 000 do 4 500 PLN

     Cel stanowiska: bieżące utrzymywanie w stałej sprawności technicznej posiadanych zasobów, z wyłączeniem nieruchomości administrowanych w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym. Zadania podstawowe: 1) przeprowadzanie przeglądów obiektów budowlanych; 2) inicjowanie przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne przeglądów oraz konserwacji urządzeń i instalacji; 3) dokonywanie odbiorów częściowych oraz końcowych robót budowlanych; 4) inicjowanie opracowywania planu remontowego zgłoszonych potrzeb realizowanych przez warsztaty jednostki; 5) przeprowadzanie konserwacji budynków, budowli i wyposażenia; 6) usuwanie awarii i usterek budynków, budowli i wyposażenia; 7) prowadzenie przeglądów, konserwacji instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynkach i budowlach oraz sieci; 8) sprawowanie nadzoru nad realizacją usług związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i usterek budynków i budowli na terenie jednostki przekraczających możliwości pracowników. Zadania dodatkowe: 1) inicjowanie przygotowywania infrastruktury technicznej na potrzeby uroczystości i imprez.
     StPr/23/0017
     data rozpoczęcia pracy od 30.01.2023
     wynagrodzenie od od 3 540 PLN

     Obsługa wózka widłowego wysokiego składowania; Odpowiedzialność za załadunek i rozładunek towaru; Kompletacja zamówień; Prawidłowe przygotowanie i obieg dokumentów związanych z pracą w magazynie; Bieżące informowanie przełożonego o występujących zmiennych; Dbałość oraz utrzymanie dobrego stanu technicznego powierzonego mienia; Odpowiedzialność za zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie stanowiska.
     StPr/23/00437
     data rozpoczęcia pracy od 12.01.2023
     wynagrodzenie od od 4 800 PLN