Zamknij
REKLAMA
Pieczenie i dekorowanie ciast, ciastek, deserów oraz utrzymanie czystości na stanowisku pracy.
StPr/22/0623
data rozpoczęcia pracy od 05.10.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

Przyjmowanie dokumentów. Wpisywanie i opisywanie dokumentów. Praca z programami księgowymi. Kadry i płace. Obsługa i kontakt z klientem.
StPr/22/0625
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Instalacje elektroenergetyczne, oświetlenie uliczne, zasilanie budynków, złącza kablowe itp.
StPr/22/0615
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 6 000 do 8 500 PLN

spawanie balkonów, balustrad itp. Spawanie tzw. stali czarnej.
StPr/22/12139
data rozpoczęcia pracy od 28.09.2022
wynagrodzenie od od 25 PLN

Przygotowywanie ofert, dokumentów handlowych, pozyskiwanie nowych klientów, utrzymywanie kontaktów z klientami zagranicznymi i krajowymi, analiza rynku, zbieranie ofert zakupowych, opracowywanie zamówień, sporządzanie analiz, kontrola zapasów, prowadzenie korespondencji.
StPr/22/0613
data rozpoczęcia pracy od 28.09.2022
wynagrodzenie od od 5 384 PLN

Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych urządzeń elektroenergetycznych i AKPiA na terenie ciepłowni i sieci OSDn. Wykonywanie operacji związanych z montażęm, demontażem, kontrolą działania i regulacją urządzeń elektroenergetycznych i AKPiA. Regulacja urządzeń AKPiA. Prowadzenie ruchu na rozdzielniach i podstacjach w ramach sieci OSDn.
StPr/22/0609
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 4 000 do 4 500 PLN

Ręczne grawerowanie szkła artystycznego.
StPr/22/0610
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Praca przy taśmie produkcyjnej - produkcja spożywcza, Wykonywanie prac przygotowawczych i porządkowych przy produkcji. Praca w pozycji stojącej (wymagane predyspozycje fizyczne). • realizowanie zadań zgodnie z planem produkcyjnym • zgłaszanie awarii w urządzeniach i maszynach znajdujących się na hali produkcyjnej • dbanie o utrzymanie odpowiedniej jakości produkowanych to-warów dyspozycyjność, oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa. ,zdolności komunikacyjne. Kandydaci muszą liczyć się z monotonią wykonywa-nych zadań.
StPr/22/0605
data rozpoczęcia pracy od 10.10.2022
wynagrodzenie od od 22,5 PLN

Wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych urządzeń elektroenergetycznych i AKPiA na węzłach ciepłowniczych; Wykonywanie operacji związanych z montażęm, demontażem, kontrolą działania i regulacją urządzeń elektroenergetycznych i AKPiA na węzłach cieplnych. Regulacja urządzeń AKPiA. Prowadzenie odczytów ciepłomierzy.
StPr/22/0606
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2022
wynagrodzenie od od 4 000 do 4 500 PLN

- pomoc w przygotowywaniu i wydawaniu dań, - produkcja surówek, - utrzymanie w czystości sprzętu kuchennego i pomieszczeń kuchennych.
StPr/22/0607
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN