Zamknij
REKLAMA

Sądy coraz częściej wstrzymują płatność rat frankowych klientom Getin

14.29, 20.10.2022 materiał partnera Aktualizacja: 14.29, 20.10.2022

Udzielanie zabezpieczenia roszczenia przez sądy krajowe na czas postępowania w sprawach frankowych zyskało charakter powszechny, bowiem wypracowana linia orzecznicza daje w tej chwili pewność pozytywnego rozstrzygnięcia, o ile tylko pewne warunki zostały spełnione. Restrukturyzacja Getin Banku postawiła przez pewien moment pod znakiem zapytania kolejne zapadające postanowienia w przedmiocie zabezpieczeń, z uwagi na kondycję finansową oraz stanowisko Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W którą stronę pójdzie trend zabezpieczeń w przypadku banków w restrukturyzacji?

  • Zabezpieczenia roszczenia w sprawach frankowych stały się regułą, którą praktykują sądy powszechne w przypadku, gdy zostały spełnione wytyczne narzucone do uzyskania zabezpieczenia.
  • Frankowicze posiadający kredyt w Getin Banku obawiali się, czy z uwagi na restrukturyzację będą udzielane im zabezpieczenia roszczenia.
  • Frankowi prawnicy odnoszą się we wnioskach o zabezpieczenie roszczenia do udzielenia go, ale nie włączając w to majątku, który został poddany przymusowej restrukturyzacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
  • Można natrafić na sędziego, który nie udziela zabezpieczenia zgodnie z zaleceniami oraz ustawą BFG, jednakże większość sędziów i tak przyznaje zabezpieczenie Frankowiczom Getin Banku.

Zabezpieczenie roszczenia – korzyść dla Frankowicza stratą dla banku

Udzielenie zabezpieczenia na czas trwania postępowania sądowego brzmi dość tajemniczo, bowiem nie wyznacza dokładnie korzyści płynących z takiego rozstrzygnięcia dla Frankowiczów. Jeśli sąd uzna wniosek o wstrzymanie płatności rat kapitałowo-odsetkowych za zasadne, to Frankowicz wówczas otrzymuje możliwość wstrzymania obowiązku uiszczania do banku comiesięcznych rat od dnia udzielenia wspomnianego zabezpieczenia do dnia, w którym wyrok ten stanie się prawomocny. Bank wówczas nie ma podstaw do wymagania od Frankowicza żadnych kolejnych wpłat, ani roszczeń z tego tytułu, tym samym nie może on zgłosić braku płatności do BIK ani KRD. Zabezpieczenie roszczenia daje zatem możliwość uwolnienia się od zobowiązania kredytowego w tym samym czasie, gdy toczy się postępowanie o unieważnienie umowy w całości.

W doktrynie prawnej oraz orzecznictwie nie jest jasno określone, czy zabezpieczenie można przyznać, gdy bank jest podczas restrukturyzacji, jednakże jest możliwość, aby takie zabezpieczenia udzielać, co już teraz dzieje się w sądach, bowiem postanowienie takie wydawane jest na podstawie zakwestionowanych umów kredytowych. Banki mogą odwoływać się od takiej decyzji poprzez wskazane do tego konkretne procedury, jednakże kierunek udzielania zabezpieczeń jest zasadny, bowiem daje on ochronę Frankowiczowi, jako konsumentowi zgodnie z dyrektywą 93/13, a samo udzielone zabezpieczenie nie ingeruje w majątek banku będącego w restrukturyzacji.

Zabezpieczenie roszczenia – problem z uzyskaniem

W obowiązującym orzecznictwie nie napotykamy na żadne problemy z udzieleniem zabezpieczenia, praktycznie każdy wniosek jest rozpatrywany na korzyść Frankowicza. Wątpliwość rodzi jednak kwestia zabezpieczenia, gdy majątek banku poddany został przymusowej restrukturyzacji. Jednakże nie ma żadnych przeciwskazań do uzyskania takiego zabezpieczenia, gdy zabezpieczenie roszczenia nie ingeruje w żaden sposób w majątek banku, który poddany został restrukturyzacji.

Korzyści z udzielonego zabezpieczenia

W przypadku, gdy bank chyli się ku upadłości, zabezpieczenie roszczenia zdaje się być najlepszym rozwiązaniem, nie wspominając już o tym, że wysoki kurs franka i galopująca inflacja wykańczają portfele Frankowiczów. Nawet, jeśli sąd zawiesi postępowanie w związku z ustawą BFG, to zabezpieczenie nadal pozostaje w mocy, dlatego Frankowicze w taki sposób mogą zabezpieczyć się na wypadek problemów w przyszłości.

Kancelaria frankowa Warszawa zaleca, aby sprawę o unieważnienie umowy kredytowej w całości wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia założyć jak najszybciej, bowiem pozytywne rozstrzygnięcia sądów są już niepisaną regułą, a wstrzymanie płatności rat może realnie pomóc wielu kredytobiorcom z kłopotliwym kredytem. Skontaktuj się z Kancelarią Frejowski CHF i dowiedz się, gdzie złożyć pozew, aby uzyskać zabezpieczenie już w dwa miesiące!

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%