Zamknij
REKLAMA

Specjalista

Nr oferty: StPr/22/0302Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo, powiat: legionowski, woj: mazowieckie
Zakres obowiązków: Cel stanowiska: 1) zapewnienie właściwej eksploatacji oraz sprawności technicznej systemów i urządzeń informatycznych ZADANIA PODSTAWOWE 1) analiza i identyfikowanie potrzeb dotyczących budowy i modernizacji sieci teleinformatycznych; 2) inicjowanie, opracowanie i opiniowanie dokumentacji technicznej projektów sieci teleinformatycznej; 3) dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych nowobudowanych instalacji kablowych; 4) konfigurowanie urządzeń aktywnych sieci teleinformatycznych w celu zapewnienia poprawności ich funkcjonowania; 5) administrowanie stanowiskami pracującymi w sieciach teleinformatycznych (konfigurowanie stanowisk dostępowych, zakładanie kont użytkownikom); 6) instalowanie oprogramowania systemowego i użytkowego w komputerach dołączonych do sieci teleinformatycznych; 7) monitorowanie stanu sieci teleinformatycznych oraz prowadzenie ich okresowych przeglądów; 8) usuwanie awarii, naprawa sprzętu i konserwacja lub wnioskowanie o zlecenie naprawy w podmiotach zewnętrznych; 9) analizowanie i identyfikowanie potrzeb dotyczących budowy i modernizacji systemów teleinformatycznych; 10) opracowywanie i opiniowanie dokumentacji technicznej systemów teleinformatycznych oraz ich projektów; 11) instalowanie, konfigurowanie oraz nadzór nad eksploatowaniem i funkcjonowaniem sprzętu i systemów teleinformatycznych; 12) obsługa końcowego użytkownika systemów teleinformatycznych; 13) monitorowanie stanu systemów teleinformatycznych oraz dokonywanie ich okresowych przeglądów; 14) nadawanie uprawnień użytkownikom systemów oraz zapewnienie dostępności systemów dla użytkowników; 15) przygotowanie planów zakupów sprzętu zgodnie z obowiązującymi normami wyposażenia; 16) tworzenie specyfikacji technicznych dla potrzeb zakupów w dziale informatyki; 17) utrzymanie w gotowości do pracy systemu wideokonferencyjnego; 18) bieżące utrzymanie i rozwój własnych istotnych systemów informatycznych w ramach cyberbezpieczeństwa; 19) poszukiwanie znanych podatności sprzętu i oprogramowania w nadzorowanych systemach IT; 20) wstępna obsługa incydentów oraz rozpoznawanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa, w tym szacowanie ryzyka.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 02.05.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 922 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie ogólnokształcące
  Język:
  • angielski, w mowie - A2 - niższy średnio zaawansowany, w piśmie - A2 - niższy średnio zaawansowany
   Uprawnienia:
   • Poświadczenie bezpieczeństwa – dostęp do informacji niejawnych o klauzuli "poufne"
   • obsługa komputera
   • znajomość MS OFFICE
    Wymagania pożądane
    Wykształcenie:
    • wyższe (w tym licencjat)
     Uprawnienia:
     • Prawo jazdy kat. B
      Pozostałe wymagania
      Inne wymagania: Umiejętności niezbędne: komunikowania się, współpracy, organizacji pracy własnej i zespołu, rozwiązywania problemów, koordynowania, analizy i syntezy, interpretacji przepisów, pożądane: wiedza specjalistyczna określona w rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia teleinformatycznego dla osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 131), w szczególności w zakresie realizacji zadań, o których mowa w rozporządzeniu, tj. zadanie nr 1 w grupie 5 oraz zadania nr 1-3 i 5 w grupie 7, znajomość systemów operacyjnych, znajomość sieci informatycznej w środowisku MS Windows PL. uprawnienia pożądane: świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1 kV.
      Dane pracodawcy:
      Pracodawca: CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE
      Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
      Adres: Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo, powiat: legionowski, woj: mazowieckie
      Osoba do kontaktu: Krzysztof Biernacki
      Numer telefonu: 47 725 51 11
      E-mail: [email protected]
      Język aplikacji: polski
      Wymagane dokumenty: Kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony Centrum Szkolenia Policji w zakładce Oferty służby i pracy/Oferta pracy w CSP
      Sposób kontaktu
      przekazania dokumentów:
      Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, Godziny : 7:45-15:45
      obsługa klienta, wydawanie towaru i rozliczanie płatności.
      StPr/22/0333
      data rozpoczęcia pracy od 20.05.2022
      wynagrodzenie od 1 489 PLN

      ofertowanie, prospecting, pisanie tekstów marketingowych, pomoc przy organizacji eventów i targów nieruchomości, współpraca z agencjami nieruchomości i projektantami wnętrz i ogrodów.
      StPr/22/0334
      data rozpoczęcia pracy od 20.05.2022
      wynagrodzenie od 1 489 PLN

      - mycie głowy, - suszenie i modelowanie, - farbowanie włosów.
      StPr/22/0336
      data rozpoczęcia pracy od 20.05.2022
      wynagrodzenie od 1 489 PLN

      zdobienie paznokci różnymi technikami, korygowanie kształtu paznokci.
      StPr/22/0337
      data rozpoczęcia pracy od 20.05.2022
      wynagrodzenie od 1 489 PLN

      - pisanie pism w edytorze tekstów, - zakładanie i prowadzenie dokumentacji i ewidencji, - prowadzenie rejestrów, - prowadzenie listy adresowej, pocztowej, telefonicznej, - prowadzenie i przyjmowanie korespondencji, zapisywanie jej i rozdzielanie, - kopletowanie, kontrolowanie, porządkowanie dokumentów, - obsługiwanie urządzeń techniki biurowej - kserokopiarka, fax, telefon, komputer, - archgiwizacja dokumentów.
      StPr/22/0327
      data rozpoczęcia pracy od 20.05.2022
      wynagrodzenie od 1 489 PLN

      Cel stanowiska: 1) bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej posiadanych zasobów z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy. ZADANIA PODSTAWOWE 1) nadzorowanie i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń stacji uzdatniania wody basenowej; 2) kontrola i utrzymywanie prawidłowych parametrów wody basenowej; 3) zgłaszanie potrzeb remontowych i przeglądów oraz konserwacji urządzeń i instalacji; 4) udział w poborach próbek wody basenowej do badań przez podmioty zewnętrzne; 5) zgłaszanie i usuwanie awarii usterek urządzeń stacji uzdatniania wody basenowej; 6) sporządzanie specyfikacji do zapotrzebowania na środki chemiczne niezbędne do utrzymania właściwych parametrów wody basenowej.
      StPr/22/0323
      data rozpoczęcia pracy od 23.05.2022
      wynagrodzenie od od 3 650 PLN

      dbanie o przygotowanie narzędzi, sprawdzanie i weryfikacja sprzętu, wydawanie i przyjmowanie zamówień na narzędzia dla ekip remontowych.
      StPr/22/0321
      data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
      wynagrodzenie od od 3 100 PLN

      - wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc finansową lub współfinansowanie ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, - prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości oraz kredytowaniu w gospodarstwach rolnych, - sporządzanie kalkulacji w celu badania opłacalności produkcji rolnej, organizacja i prowadzenie szkoleń w zakresie wdrażania i upowszechniania postępu rolniczego.
      StPr/22/0311
      data rozpoczęcia pracy od 17.05.2022
      wynagrodzenie od od 3 010 PLN

      Manicure i pedicure.
      StPr/22/0313
      data rozpoczęcia pracy od 06.06.2022
      wynagrodzenie od od 3 010 PLN

      Cel stanowiska: bieżące utrzymywanie w stałej sprawności technicznej posiadanych zasobów, z wyłączeniem nieruchomości administracyjnych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy. Zdadania podstawowe: 1) dokonywanie odbiorów częściowych oraz końcowych robót budowlanych; 2) inicjowanie opracowywania planu remontowego zgłoszonych potrzeb realizowanych przez warsztaty jednostki; 3) przeprowadzanie konserwacji budynków, budowli i wyposażenia; 4) usuwanie awarii i usterek budynków, budowli i wyposażenia; 5) sprawowanie nadzoru nad realizacją usług związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i usterek budynków i budowli na terenie jednostki przekraczających możliwości pracowników.
      StPr/22/0306
      data rozpoczęcia pracy od 09.05.2022
      wynagrodzenie od od 3 540 PLN