Zamknij
REKLAMA

Intendent

Nr oferty: StPr/22/0715Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Broniewskiego 7, 05-120 Legionowo, powiat: legionowski, woj: mazowieckie
Zakres obowiązków: Dokonywanie zakupów spożywczych, gospodarczych i innych dla potrzeb placówki zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych (racjonalne gospodarowanie zasobami materiałowymi magazynu żywnościowego). Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymiprzepisami. Opisywanie pod względem merytorycznym i za zgodność z ustawą prawo zamówień publicznych dowodów dokonanych wydatków budżetowych oraz przestrzeganie zapisów tej ustawy. Sporządzanie raportów żywieniowych, opracowywanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi (kierowanie żywieniem w placówce, utrzymywanie kosztów produkcji posiłków w ustalonej stawce żywieniowej oraz sprawowanie fachowego nadzoru nad przygotowywaniem posiłków dbając o ich kaloryczność oraz zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży). Prowadzenie niezbędnej dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP, prowadzenie kartotek i raportów żywieniowych.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 20.11.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 383,11 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • średnie ogólnokształcące
  Uprawnienia:
  • kurs ogólne zasady HACCP
  • znajomość MS OFFICE
   Dane pracodawcy:
   Pracodawca: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W LEGIONOWIE
   Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
   Adres: Broniewskiego 7, 05-120 Legionowo, powiat: legionowski, woj: mazowieckie
   Osoba do kontaktu: Monika Marsters
   Numer telefonu: 22 774 55 29 w. 213
   E-mail: [email protected]
   Język aplikacji: polski
   Wymagane dokumenty: CV
   Sposób kontaktu
   przekazania dokumentów:
   Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, e-mail, Godziny : 8-16
   Przygotowywanie posiłków.
   StPr/22/0748
   data rozpoczęcia pracy od 12.12.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   Pobór i kontrola próbek surowców i opakowań, podejmowanie decyzji odnośnie przyjęcia lub odrzucenia dostawy. Kontrola wyrobów gotowych w toku produkcji oraz w trakcie okresu przechowywania. Wykonywanie kontroli wynikających z obowiązujących dokumentów systemu zarządzania jakością. Zwalnianie wyrobów gotowych do obrotu. Podejmowanie decyzji odnośnie zatrzymania produktu niespełniającego wymagań. Pobór i archiwizacja próbek referencyjnych surowców i wyrobów gotowych. Dopuszczenie linii do produkcji po czyszczeniu. Weryfikacja skuteczności czyszczenia linii produkcyjnych przy pomocy szybkich testów. Bieżące przekazywanie informacji zwrotnej o stwierdzonych niezgodnościach i odchyleniach jakościowych do Działu Produkcji. Prowadzenie dokumentacji i sporządzanie raportów. Utrzymanie porządku na stanowisku pracy oraz przestrzeganie zasad BHP.
   StPr/22/0737
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
   wynagrodzenie od od 4 000 PLN

   CEL STANOWISKA Bieżące utrzymywanie w stałej sprawności technicznej posiadanych zasobów, z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy. ZADANIA PODSTAWOWE 1)inicjowanie przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne przeglądów oraz konserwacji urządzeń i instalacji; 2)dokonywanie odbiorów częściowych oraz końcowych robót budowlanych; 3)inicjowanie opracowania planu remontowego zgłoszonych potrzeb realizowanych przez warsztaty jednostki; 4)przeprowadzanie konserwacji budynków, budowli i wyposażenia; 5)usuwanie awarii i usterek budynków, budowli i wyposażenia; 6)prowadzenie przeglądów, konserwacji instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynkach i budowlach oraz sieci; 7)sprawowanie nadzoru nad realizacją usług związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i usterek budynków i budowli na terenie jednostki przekraczających możliwości pracowników. ZADANIA DODATKOWE 1)inicjowanie przygotowywania infrastruktury technicznej na potrzeby uroczystości i imprez; 2)udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych o charakterze stałym lub doraźnym.
   StPr/22/0722
   data rozpoczęcia pracy od 16.11.2022
   wynagrodzenie od od 3 540,43 PLN

   Wymiana i regeneracja zużytych urządzeń i podzespołów. Montaż nowych maszyn i podzespołów. Nadzór nad eksploatowanymi urządzeniami na terenie ciepłowni.
   StPr/22/0723
   data rozpoczęcia pracy od 01.01.2023
   wynagrodzenie od od 4 000 do 4 500 PLN

   Dokonywanie zakupów spożywczych, gospodarczych i innych dla potrzeb placówki zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych (racjonalne gospodarowanie zasobami materiałowymi magazynu żywnościowego). Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymiprzepisami. Opisywanie pod względem merytorycznym i za zgodność z ustawą prawo zamówień publicznych dowodów dokonanych wydatków budżetowych oraz przestrzeganie zapisów tej ustawy. Sporządzanie raportów żywieniowych, opracowywanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi (kierowanie żywieniem w placówce, utrzymywanie kosztów produkcji posiłków w ustalonej stawce żywieniowej oraz sprawowanie fachowego nadzoru nad przygotowywaniem posiłków dbając o ich kaloryczność oraz zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży). Prowadzenie niezbędnej dokumentacji sanitarnej wg zasad HACCP, prowadzenie kartotek i raportów żywieniowych.
   StPr/22/0715
   data rozpoczęcia pracy od 20.11.2022
   wynagrodzenie od od 3 383,11 PLN

   Dbanie o czystość i porządek w szkole.
   StPr/22/0716
   data rozpoczęcia pracy od 15.11.2022
   wynagrodzenie od od 3 010 PLN

   Wprowadzanie danych do programów księgowych, praca z klientami, rozliczanie ZUS.
   StPr/22/0711
   data rozpoczęcia pracy od 01.12.2022
   wynagrodzenie od od 3 100 PLN

   Cel stanowiska: bieżące utrzymywanie w stałej sprawności technicznej posiadanych zasobów, z wyłączeniem nieruchomości administrowanych w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym. Zadania podstawowe: 1) przeprowadzanie przeglądów obiektów budowlanych; 2) inicjowanie przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne przeglądów oraz konserwacji urządzeń i instalacji; 3) dokonywanie odbiorów częściowych oraz końcowych robót budowlanych; 4) inicjowanie opracowywania planu remontowego zgłoszonych potrzeb realizowanych przez warsztaty jednostki; 5) przeprowadzanie konserwacji budynków, budowli i wyposażenia; 6) usuwanie awarii i usterek budynków, budowli i wyposażenia; 7) prowadzenie przeglądów, konserwacji instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynkach i budowlach oraz sieci; 8) sprawowanie nadzoru nad realizacją usług związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i usterek budynków i budowli na terenie jednostki przekraczających możliwości pracowników. Zadania dodatkowe: 1) inicjowanie przygotowywania infrastruktury technicznej na potrzeby uroczystości i imprez.
   StPr/22/0706
   data rozpoczęcia pracy od 07.11.2022
   wynagrodzenie od od 3 540 PLN

   Bieżące utrzymywanie w stałej sprawności technicznej posiadanych zasobów, z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy. ZADANIA PODSTAWOWE: 1) wykonywanie, naprawa i konserwacja elementów metalowych zainstalowanych w obiektach budowlanych; 2) zgłaszanie przełożonym ujawnionych w obiektach budowlanych uszkodzeń elementów metalowych oraz uszkodzeń wyposażenia; 3) udział w sporządzaniu specyfikacji materiałów, urządzeń i narzędzi niezbędnycxh do realizacji zadań 4) ussuwanie awarii i usterek elementów metalowych w obiektach budowlanych oraz wyposażenia; 5) sprawowanie dozoru nad realizacją usług związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i ustertek budynków i budowli wykonywanych przez podmioty zewnętrzne. ZADANIA DODATKOWE: 1) współudział w przygotowywaniu infrastruktury technicznej na potrzeby uroczystości i imprez; 2) udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych o charakterze stałym lub doraźnym.
   StPr/22/0702
   data rozpoczęcia pracy od 07.11.2022
   wynagrodzenie od od 3 540,43 PLN

   CEL STANOWISKA: utrzymanie w sprawności technicznej środków transportu. ZADANIA PODSTAWOWE: 1)realizowanie napraw sprzętu transportowego. ZADANIA DODATKOWE: 1) współpraca z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań; 2) realizowanie potrzeb transportowych poprzez obsługę i kierowanie sprzętem transportowym; 3) udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych o charakterze stałym lub doraźnym.
   StPr/22/0703
   data rozpoczęcia pracy od 07.11.2022
   wynagrodzenie od od 3 540,43 PLN