Zamknij
REKLAMA
Obsługa klienta w sklepie mięsnym, wykładanie towaru, przyjmowanie towaru, prace porządkowe.
StPr/22/0496
data rozpoczęcia pracy od 23.08.2022
wynagrodzenie od od 3 700 do 4 000 PLN

Pisanie pism w edytorze tekstów. Zakładanie i prowadzenie dokumentacji i ewidencji. Prowadzenie rejestrów. Prowadzenie listy adresowej, pocztowej, telefonicznej. Prowadzenie i przyjmowanie korespondencji, zapisywanie jej, rozdzielanie. Kompletowanie, kontrolowanie, porządkowanie dokumentów. Obsługiwanie urządzeń techniki biurowej - kserokopiarka, fax, telefon, komputer. Archiwizacja dokumentów.
StPr/22/0480
data rozpoczęcia pracy od 26.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Pisanie pism w edytorze tekstów. Zakładanie i prowadzenie dokumentacji i ewidencji. Prowadzenie rejestrów. Prowadzenie listy adresowej, pocztowej, telefonicznej. Prowadzenie i przyjmowanie korespondencji, zapisywanie jej, rozdzielanie. Kompletowanie, kontrolowanie, porządkowanie dokumentów. Obsługiwanie urządzeń techniki biurowej - kserokopiarka, fax, telefon, komputer. Archiwizacja dokumentów.
StPr/22/0481
data rozpoczęcia pracy od 26.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Firma budowlana zatrudni monterów sieci wodno-kanalizacyjnych lub pomocników monterów. Doświadczenie nie jest wymagane.
StPr/22/0485
data rozpoczęcia pracy od 26.07.2022
wynagrodzenie od od 3 421,9 PLN

Firma budowlana zatrudni operatorów koparki do prowadzenia wykopów.
StPr/22/0486
data rozpoczęcia pracy od 26.07.2022
wynagrodzenie od od 3 421,9 PLN

obsługa maszyn i urządzeń linii produkcyjnej; prowadzenie ustawień; regulacji i przezbrojeń urządzeń; operowanie elektronicznymi panelami dotykowymi oraz innym sprzętem komputerowym; realizacja planu produkcyjnego zgodnie z harmonogramem; prowadzenie dokumentacji produkcyjnej; bieżące informowanie przełożonego o występowaniu zmiennych; dbałość oraz utrzymanie dobrego stanu technicznego powierzonego mienia; odpowiedzialność za zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie stanowiska.
StPr/22/0470
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Proste prace pomocnicze, np. segregacja, wyjmowanie z formy, klejenie kartonów, prosta kontrola jakości produktów w zakresie zgodności ze specyfikacjami, prowadzenie dokumentacji produkcyjnej obowiązującej na stanowisku, dbałość i utrzymanie dobrego stanu technicznego powierzonego mienia, odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w obrębie stanowiska.
StPr/22/0471
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałych relacji biznesowych z klientem; zapewnianie wysokich standardów obsługi klientów; poszukiwanie i proponowanie nowych rozwiązań sprzedażowych; stały monitoring rynku branży piekarniczej; przygotowywanie analiz i raportów na wniosek przełożonego.
StPr/22/0465
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 3 900 PLN

Stylizacja paznokci, podologia.
StPr/22/0464
data rozpoczęcia pracy od 25.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

CEL STANOWISKA: utrzymanie w sprawności technicznej środków transportu. ZADANIA PODSTAWOWE: 1)realizowanie napraw sprzętu transportowego. ZADANIA DODATKOWE: 1) współpraca z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań; 2) realizowanie potrzeb transportowych poprzez obsługę i kierowanie sprzętem transportowym; 3) udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych o charakterze stałym lub doraźnym.
StPr/22/0454
data rozpoczęcia pracy od 13.07.2022
wynagrodzenie od od 3 540,43 PLN