Zamknij
Obsługa klientów w salonie operatora Plus.
StPr/22/0398
data rozpoczęcia pracy od 21.06.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Wykonywanie usług pięlęgnacji dłoni i paznokci. Pomoc w organizacji pracy recepcji (kontakt z klientkami, zapisy).
StPr/22/0399
data rozpoczęcia pracy od 21.06.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Utrzymanie porządku i czystości w obiektach jednostki zlokalizowanych w Legionowie; dbałość o estetykę obiektów; przygotowywanie terenu obiektów i sprzętu kwaterunkowego na potrzeby uroczystości i imprez organizowanych przez jednostkę.
StPr/22/0390
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 292 PLN

Zapewnienie porządku, czystości i estetyki na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Utrzymanie porządku i czystości na terenie jednostki w Legionowie; dbałosć o estetykę terenów zielonych oraz w obiektach; zagospodarowanie terenów zielonych, ich organizacja i pielęgnacja; Przygotowywanie terenu, obiektów i sprzętu kwaterunkowego na potrzeby uroczystości i imprez organizowanych przez jednostkę; wymiana sprzętu kwaterunkowego w obiektach; usuwanie awarii i usterek maszyn oraz urządzeń będących na wyposażeniu sekcji.
StPr/22/0391
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 293 PLN

prowadzenie magazynu, układanie jadłospisów, kontrola żywności i płatności, nadzór stołówki, wprowadzanie danych do programu żywnościowego, współpraca z księgowością, znajomość HACCP.
StPr/22/0392
data rozpoczęcia pracy od 01.08.2022
wynagrodzenie od od 3 150 PLN

obsługa klienta na stanowisku kasjerskim
37/6/2022
data rozpoczęcia pracy od 13.06.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

obsługa klienta na dziale, wykładanie towaru, obsługa wagi, krajalnicy, dbałość o jakość produktów
36/6/2022
data rozpoczęcia pracy od 13.06.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

sporzadzanie sprawozdań finansowych firmy w zgodzie z obowiązujacymi przepisami prawa, sporzadzanie bilansu zysków i strat, dekretowanie oraz księgowanie dokumentów, uzgadnianie sald z partnerami biznesowymi, prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów podatkowych, rozliczanie podatku VAT, księgowanie faktur, rozliczanie składek ubezpieczeniowych dla pracowników firmy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
StPr/22/0381
data rozpoczęcia pracy od 13.06.2022
wynagrodzenie od od 5 500 PLN

Przygotowanie korespondencji do doręczenia, doręczanie listów, paczek i przekazów pieniężnych, bezpośrednia obsługa klientów, w tym sprzedaż produktów i usług, sporządzanie/prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych zadań z wykorzystaniem tabletu.
StPr/22/0372
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Przygotowanie korespondencji do doręczenia, doręczanie listów, paczek i przekazów pieniężnych, bezpośrednia obsługa klientów, w tym sprzedaż produktów i usług, sporządzanie/prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych zadań z wykorzystaniem tabletu.
StPr/22/0373
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN